Select Page

Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra skipaði fyrr á árinu starfshóp til að skoða leiðir til að samþætta eða sameina stofnanir á sviði náttúruverndar og landgræðslu, með það að markmiði að efla stofnanakerfi ráðuneytisins á sviði verndunar og sjálfbærrar nýtingar náttúru landsins. Starfshópurinn á að skila tillögunum til umhverfis- og auðlindaráðherra fyrir lok október.

Fundur var haldinn í Gunnarsholti 6. október með starfshópnum og nokkrum starfsmönnum beggja stofnana. Starfsfólkinu var skipt var skipt upp í hópa og leitað var svara við nokkrum atriðum. Síðan var unnið með þau helstu sem nefnd voru í hópunum og niðurstöður dregnar saman. Starfshópurinn mun vinna síðan úr þeim og nýta til að komast að niðurstöðu.
Í frétt frá ráðuneytinu frá því í sumar segir: „Mikilvægt er að stofnanaumgjörð ríkisins endurspegli breyttar þarfir og hafi afl til að takast á við nýjar áskoranir. Ljóst er að með auknu álagi á náttúru landsins vegna ferðamennsku mun verða vaxandi þörf á að efla getu á þessu sviði. Þar má sérstaklega nefna þær áskoranir sem tengjast mikilli þörf á verndaraðgerðum og uppbyggingu vegna hennar, á náttúruverndarsvæðum og almennt í íslenskri náttúru.
Starfshópnum er falið að kanna ávinning af því að sameina verkefni á þessu sviði og skulu eftirfarandi leiðir kannaðar í því sambandi:

Sameining þess hluta starfs Umhverfisstofnunar sem snýr að ofangreindum verkefnum og Landgræðslu ríkisins með staðsetningu í Gunnarsholti.
Sameining Umhverfisstofnunar og Landgræðslu ríkisins, en þá með innri aðskilnaði tilgreindra verkefna og stjórnsýslu. Áhersla verði á skilgreiningu kjarnaverkefna landsbyggðarstarfstöðva.

Starfshópinn skipa:
Líneik Anna Sævarsdóttir, alþingismaður, formaður,
Valgerður Gunnarsdóttir, alþingismaður,
Jón Geir Pétursson, skrifstofustjóri í umhverfis- og auðlindaráðuneyti,
Stefán Guðmundsson, skrifstofustjóri í umhverfis- og auðlindaráðuneyti,
Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar og
Sveinn Runólfsson, landgræðslustjóri hjá Landgræðslu ríkisins.

Með hópnum starfar Guðrún Ragnarsdóttir, ráðgjafi auk ritara.”

Meðfylgjandi myndir voru teknar á fundinum í Gunnarsholti.

Skip to content