Select Page

4. janúar 2016. Auglýsing um styrki úr Landbótasjóði Landgræðslunnar árið 2016
Landgræðsla ríkisins auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki úr Landbótasjóði Landgræðslunnar, en sjóðurinn úthlutar árlega styrkjum til margvíslegra landbótaverkefna til bænda, sveitarfélaga, félagasamtaka og annarra umráðahafa lands. Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 20. janúar. Athygli er vakin á því að sjóðurinn styrkir endurheimt votlendis.
Við ákvörðun um styrkveitingar er m.a. lögð áhersla á:
• Stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og gróðureyðingar.
• Endurheimt gróðurs, jarðvegs og votlendis.
• Að landnýting verði sjálfbær.
Við mat á umsóknum er ennfremur tekið tillit til þess hvort gerð hafi verið landgræðslu- og landnýtingaráætlun til a.m.k. 3ja ára fyrir það svæði sem ætlunin er að vinna með. Sérstök athygli er vakin á að sjóðurinn styrkir aðgerðir til endurheimtar votlendis og land friðað fyrir beit nýtur að öðru jöfnu forgangs við ákvörðun um styrkveitingar.
Styrkur til einstakra verkefna getur að hámarki numið 2/3 af áætluðum kostnaði þess að mati Landgræðslunnar. Landgræðslan veitir ráðgjöf við framkvæmd þeirra verkefna sem sjóðurinn styrkir og hefur jafnframt eftirlit með framvindu þeirra og metur árangur.

Umsóknareyðublöð og úthlutunarreglur sjóðsins eru á heimasíðu Landgræðslunnar (www.land.is). Einnig er hægt að nálgast þessi gögn og fá nánari upplýsingar á hérðassetrum Landgræðslunnar og á skrifstofu Landgræðslunnar í Gunnarsholti. Smellið hér til að komast á síðu með umsóknareyðublöðum.

Eins og fyrr segir þá hefur umsóknarfrestur verið framlengdur til 20. janúar nk. og umsóknir skal senda á netfangið land@frettir.land.is eða til Landgræðslu ríkisins, Gunnarsholti, 851 Hella.

Landgræðsla ríkisins
Gunnarsholti, 851 Hella
Sími 488 3000
Veffang www.land.is – Netfang land@frettir.land.is

Skip to content