Select Page

24.7.2017 / Fyrir skömmu var undirritaður samningur á milli Garðabæjar, Toyota á Íslandi ehf, Urriðaholts ehf, Landgræðslu ríkisins og Byggingarfélags Gylfa og Gunnars hf um endurheimt votlendis við Urriðavatn í Garðabæ. Viðstaddir undirritunina voru umhverfisráðherra, Björt Ólafsdóttir, sem tók fyrstu skóflustunguna við uppfyllingu skurða á gröfu, samningsaðilar sem eru Toyota, Urriðaholt ehf og landeigendur, bæjarstjórn Garðabæjar, fulltrúar umhverfisnefndar Garðabæjar, fulltrúar frá Strendingi og Verkís, fulltrúar Landgræðslu ríkisins og Garðabæjar. Meðfylgjandi mynd var tekin þegar samningurinn var undirritaður.

Urriðavatn og umhverfi er á náttúruminjaskrá og markmið verkefnisins er að færa land í átt til fyrra horfs og skapa lífsskilyrði fyrir gróður og dýralíf sem áður ríkti og skapa einnig aukið svigrúm fyrir útivistaraðstöðu í umhverfi Urriðavatns.

Toyota á Íslandi hafði frumkvæði að endurheimt votlendis við Urriðavatn og styrkir framkvæmdina að stærstum hluta. Garðabær undirbjó verkefnið og sér um framkvæmd þess ásamt aðilum samstarfssamningsins. Urriðaholt ehf leggur til efni í fyllingu skurðanna, Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf er landeigandi og leggur til svæði við endurheimt votlendis og Landgræðsla ríkisins tekur þátt í verkefninu með ráðgjöf, vöktun og vinnu við árangursmat.

Verkið felst í uppfyllingu skurða sem eru 815 lengdarmetrar með aðfluttu efni úr næsta nágrenni eða frá Urriðaholti, ásamt efni á á bökkum skurðanna. Með tímanum ætti endurheimt votlendi að binda kolefni í stað þess að losa það út í andrúmsloftið en votlendi geyma verulegan hluta kolefnisforða jarðarinnar. Verkið verður unnið með sama hætti og framkvæmd við endurheimt votlendis við Kasthúsatjörn á Álftanesi sem einnig var styrkt af Toyota á Íslandi og Landgræðslu ríkisins.

Endurheimt votlendis við Urriðavatn er framhald á samstarfi Garðabæjar og Toyota á Íslandi en vatnið er í nærumhverfi fyrirtækisins sem er staðsett í Kauptúni í Garðabæ. Samhliða framkvæmdum við endurheimt votlendisins verður farið í gerð stígs sem er framhald útivistarstígs sem liggur nú sunnan byggðar í Urriðaholti. Stígur umhverfis Urriðavatnið er á aðalskipulagi Garðabæjar.

Umhverfisstofnun segir í umsögn sinni um verkefnið að framkvæmdin sé til þess fallin að hafa jákvæð áhrif á svæðið. Árangur við endurheimt votlendis verður metinn og fylgst verður með framvindu svæðisins og fuglalífi þar. / Texti af heimasíðu Garðabæjar.

Skip to content